vientianetimes

WhatsApp Image 2022-07-04 at 09.52.10 (2)

04 Jul: ພິທີ ເປີດການເຊື່ອມໂຍງລະບົບລາງມາດຕະຖານ ແລະ ລາງໜື່ງແມັດ ຈຸດຄ່ຽນຖ່າຍສິນຄ້າ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃນວັນທີ 1 ກໍລະກົດ 2022 ໃຫ້ກຽດຕັດແຖບຜ້າເປີດຢ່າງເປັນທາງການໂດຍທ່ານ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແຫ່ງ ສປປລາວ

New rail link to speed up logistics, transport operations A…

ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມ, ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ຊຸກຍູ້ຄວາມພ້ອມໃນການຂົນສົ່ງຜ່ານທາງລົດໄຟ.

18 Jan: ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມ, ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ຊຸກຍູ້ຄວາມພ້ອມໃນການຂົນສົ່ງຜ່ານທາງລົດໄຟ.

18 ມັງກອນ 2022 ເພື່ອສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍຜົນຂອງກອງປະຊຸມ ແກ້ໄຂສະພາບຫຍຸ້ງຍາກຂອງການສົ່ງອອກສິນຄ້າ ໄປ ສປ ຈີນ ຜ່ານດ່ານສາກົນບໍ່ເຕ່ນ-ບໍ່ຫານ ທີ່ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ…