ທ່າບົກທ່ານາແລ້ງ “International Border Checkpoint-Cargo Terminal”

ການລົງທະບຽນລົດບັນທຸກ

ລົງທະບຽນຜ່ານທາງເວັບໄຊ

ກະລຸນາແຈ້ງຂໍ້ມູນການຂົນສົ່ງສິນຄ້າລ່ວງໜ້າ 24 ຊົ່ວໂມງກ່ອນໄດ້ຮັບການອະນຸມັດເຂົ້າທ່າບົກທ່ານາແລ້ງ

ລົງທະບຽນຜ່ານທາງເວັບໄຊ

Pre-alert the Transport Information 24 hours in advance before getting approval to Thanaleng Dry Port

ການລົງທະບຽນລົດບັນທຸກ

ລົງທະບຽນຜ່ານທາງເວັບໄຊ

Pre-alert the Transport Information 24 hours in advance before getting approval to Thanaleng Dry Port

ຈຸດພົ້ນເດັ່ນຂອງທ່າບົກທ່ານາແລ້ງ

ການບໍລິການປະຕູດຽວ

-Border Processing of conveyance

-Imports Customs formalities

-Quarantine, fumigation and certification services

ການບໍລິການປະຕູດຽວ

MULTIPLE CUSTOMS WAREHOUSING REGIME

-Temporary Storage: 15 days

-Bonded: 180 days extendable for another 180 days

-Transit: 180 days extendable for another 180 days

ເຂດປອດພາສີ : 1ປີ
ສາມາດຂະຫຍາຍເວລາອອກຕື່ມ 1ປີ
(ຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນລໍຖ້າດຳລັດສະເພາະ)

ທີ່ຕັ້້ງໃກ້ກັບສູນກາງການຜະລິດໃນອານຸພາກພື້ນGMSໃນລັດສະໝີ500ກິໂລແມັດ

-Khonkaen: Capital of North Eastern Thailand
-Laem Chabang Prot: Main Port and Industrial Estate
-Vung Ang port: Main Port of Central Vietnam and SEZ
-Maesot: Thai/Myanmar Border Gate
-Boten: Lao/China Border Gate

MULTIMODAL TRANSPROT ACCESS

-By Rail-Road: Lao-China Railway to Thai Road Network

-By Rail-Road-Sea: Lao-China Railway to Thai Prot by Road

-Road-Air: Wattay Airprot to Thai Road Network, Thanaleng to Suvarnabhumi Airport

ຈຸດພົ້ນເດັ່ນຂອງທ່າບົກທ່ານາແລ້ງ

 • ເປັນທາງເລືອກທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງຊ່ອງທາງການຂົນສົ່ງຫຼາຍຮູບແບບ ເຊິ່ງເຊື່ອມຕໍ່ເສັ້ນທາງລົດໄຟ ແລະ ຖະໜົນ ໄປສູ່ເຂດເສດຖະກິດທີ່ສຳຄັນໃນບັນດາອະນຸພູມມິປະເທດລຸ່ມແມ່ນໍ້າຂອງ (GMS).
 • ພື້ນທີ່ລານຕູ້ສິນຄ້າອະເນກປະສົງ 20 ເຮັກຕາ ແລະ ສາງພາງໃຫ້ບໍລິການໃນພື້ນທີ່ 30,000 ຕາແມັດ.
 • ການດຳເນີນງານທີ່ມີຄວາມປອດໄພ ແລະ ເຊື່ອຖືໄດ້ ຜ່ານລະບົບປະຕິບັດການສະຖານີທີ່ກ້າວໜ້າ ແລະ ທັນສະໄໝ ພ້ອມທັງອຸປະກອນອຳນວຍຄວາມສະດວກທີ່ຫຼາກຫຼາຍ.
 •  ເປັນສະຖານີບໍລິການຕູ້ສິນຄ້າ
WhatsApp Image 2022-08-10 at 13.23.24
ການບໍລິການ
ປະຕູດຽວ

 • ການຂົນສົ່ງລໍາລຽງສິນຄ້າຜ່ານຊາຍແດນ
 • ການນຳເຂົ້າຜ່ານລະບຽບການພາສີ
 • ການບໍລິການກັກກັນສິນຄ້າ,
  ຂ້າເຊື້ອ ແລະອອກໃບ
  ຢັ້ງຢືນ
 • ບໍລິການປະຕູດຽວ


warehousing
ລະບົບສາງພາສີທີ່
ເກັບຮັກສາສິນຄ້າ
ໄດ້ຫຼາກຫຼາຍ
 • ສາງເກັບຮັກສາສິນຄ້າຊົ່ວຄາວອຸດສາຫະກຳ:
  15 ວັນໂດຍສາມາດຂະຫຍາຍ
  ເວລາໄດ້ຕື່ມ 7 ວັນ
 • ສາງພາງ: 180 ວັນ
  ໂດຍສາມາດຂະຫຍາຍ
  ເວລາໄດ້ຕື່ມ 180 ວັນ
 • ສາງສິນຄ້າຄ່ຽນຖ່າຍ: 180 ວັນໂດຍສາມາດຂະຫຍາຍເວລາໄດ້ຕື່ມ 180 ວັນ
 • ເຂດປອດພາສີ : 1ປີ
  ສາມາດຂະຫຍາຍເວລາອອກຕື່ມ 1ປີ
  (ຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນລໍຖ້າດຳລັດສະເພາະ)
proximity
ທີ່ຕັ້້ງໃກ້ກັບສູນກາງການຜະລິດໃນອານຸພາກພື້ນGMSໃນລັດສະໝີ500ກິໂລແມັດ
 • ຂອນແກ່ນ: ເມືອງຫຼວງຂອງພາກຕາເວັນອອກສຽງເໜືອຂອງປະເທດໄທ
 • ທ່າເຮືອແຫຼມສະບັງ: ທ່າເຮືອຫຼັກຂອງປະເທດໄທ ແລະອະສັງຫາລິມະຊັບທາງດ້ານອຸດສາຫະກາ
 • ທ່າເຮືອຫວຸ້ງອ່າງ: ທ່າເຮຶອຫຼັກໃນພາກກາງຂອງປະເທດຫວຽດນາມ ແລະເຂດເສດຖະກິດພິເສດ
 • ແມ່ສອດ: ປະຕູຊາຍແດນຂອງ ໄທ-ມຽນມາ
 • ບໍ່ເຕັນ : ປະຕູຊາຍແດນຂອງ ລາວ-ຈີນ

multimodal
ການເຂົ້າເຖິງການຂົນສົ່ງ
ສິນຄ້າຫຼາຍຮູບແບບ

 • ຜ່ານທາງ ລາງ-ຖະໜົນ : ເສັ້ນທາ ລົດໄຟລາວ-ຈີນໄປຫາເຄືອຂ່າຍ
  ເສັ້ນທາງຖະໜົນຂອງປະເທດໄທ
 • ຜ່ານທາງ ລາງ-ຖະໜົນ-ທະເລ: ເສັ້ນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ໄປຫາທ່າເຮືອຂອງໄທໂດຍຜ່ານຖະໜົນ
 • ຜ່ານທາງຖະນົນ-ອາກາດ: ສະໜາມບິນວັດໄຕໄປຫາເຄືອຂ່າຍເສັ້ນທາງຖະໜົນຂອງປະເທດໄທ, ທ່ານາແລ້ງໄປຫາສະໜາມບິນສຸວັນນະພູມ


ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ

Container

Container Yard/Rail Sidings Area: 19.9 ເຮັກຕາ

Area

CFS and Warehouses Area: 23.9 h

Service

Parking and Business Service Area: 1.5 ha

Bridge1

Access Road to Friendship Bridge1: 1 km

space

Warehouse space: 6 x 5000 SQM

Our EQUIPMENT

0
ອຸປະກອນ ຍົກຕູ້ RTG
0
ລົດຍົກ 25/45 ໂຕນ
0
ລົດຄິບຕູ້
0
ລົດຫົວລາກ
0
Empty container handler
0
Yard chassis
0
ລົດໂຟກລິບ 1.5 – 10 ໂຕນ

ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ

 

ລາຍລະອຽດ
ຈຳນວນ
ເນື້ອທີ່ລານຕູ້ຄອນເທນເນີ/ບ່ອນຄ່ຽນຖ່າຍຈາກລາງ: 19.9 ເຮັກຕາ
ເນື້ອທີ່ສາງເກັບຮັກສາຊົ່ວຄາວ (CFS) ແລະ ສາງສິນຄ້າ 23.9 ເຮັກຕາ
ເນື້ອທີ່ບ່ອນຈອດລົດ ແລະ ເຂດທຸລະກິດ 1.5 ເຮັກຕາ
ເສັ້ນທາງເຊື່ອມຕໍ່ກັບຂົວມິດຕະພາບ1 1 ກິໂລແມັດ
ເນື້ອທີ່ບໍລິການສາງ 6x5000 ຕາແມັດ

ອຸປະກອນ

 

ລາຍລະອຽດ
ຈຳນວນ
ອຸປະກອນ ຍົກຕູ້ RTG 2
ລົດຄິບຕູ້ 5
ລົດຍົກຕູ້ເປົ່າ 2
ລົດໂຟກລິບ 1.5 – 10 ໂຕນ 12
ລົດຍົກ 25/45 ໂຕນ 2
ລົດຫົວລາກ 15
ຫາງລາກ 60

ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ

 

ລາຍລະອຽດ
ຈຳນວນ
ເນື້ອທີ່ລານຕູ້ຄອນເທນເນີ/ບ່ອນຄ່ຽນຖ່າຍຈາກລາງ: 19.9 ເຮັກຕາ
ເນື້ອທີ່ສາງເກັບຮັກສາຊົ່ວຄາວ (CFS) ແລະ ສາງສິນຄ້າ 23.9 ເຮັກຕາ
ເນື້ອທີ່ບ່ອນຈອດລົດ ແລະ ເຂດທຸລະກິດ 1.5 ເຮັກຕາ
ເສັ້ນທາງເຊື່ອມຕໍ່ກັບຂົວມິດຕະພາບ1 1 ກິໂລແມັດ
ເນື້ອທີ່ບໍລິການສາງ 6x5000 ຕາແມັດ

ອຸປະກອນ

 

ລາຍລະອຽດ
ຈຳນວນ
ອຸປະກອນ ຍົກຕູ້ RTG 2
ລົດຄິບຕູ້ 5
ລົດຍົກຕູ້ເປົ່າ 2
ລົດໂຟກລິບ 1.5 – 10 ໂຕນ 12
ລົດຍົກ 25/45 ໂຕນ 2
ລົດຫົວລາກ 15
ຫາງລາກ 60
Latest
Technology

Lorem ipsum dolor sit ametcon sectetur adipisicing elit, sed doiusmod tempor incidi labore et dolore.

Safe in
Insured

Lorem ipsum dolor sit ametcon sectetur adipisicing elit, sed doiusmod tempor incidi labore et dolore.

Timely
Delivery

Lorem ipsum dolor sit ametcon sectetur adipisicing elit, sed doiusmod tempor incidi labore et dolore.

Faces-400x400px-1_1_07-thegem-person (Demo)
Jeniffer Burns
Creative Heads Inc.

The blinding splendor of the diamond. The mighty power of the rocket.
Design perfection. The status symbol for any business.

Faces-400x400px-1_1_18-thegem-person (Demo)
Jeniffer Burns
Creative Heads Inc.

The blinding splendor of the diamond. The mighty power of the rocket.
Design perfection. The status symbol for any business.

Faces-400x400px-1_1_28-thegem-person (Demo)
Jeniffer Burns
Creative Heads Inc.

The blinding splendor of the diamond. The mighty power of the rocket.
Design perfection. The status symbol for any business.

Why Choose Us

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium. , totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore. veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium. , totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore. veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium. , totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore. veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem.

ລົງທະບຽນລົດບັນທຸກ

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Need Shipping Wordlwide?

A Free Consultation

  OUR EQUIPMENT

  ອຸປະກອນ ຍົກຕູ້ RTG

  ລົດຄິບຕູ້

  ລົດຍົກຕູ້ເປົ່າ

  ລົດໂຟກລິບ

  ລົດຍົກ 25/45 ໂຕນ

  ລົດຍົກ 25/45 ໂຕນ

  ຫາງລາກ

   ອຸປະກອນ

  ລົດຍົກຕູ້ເປົ່າ
  ອຸປະກອນ ຍົກຕູ້ RTG
  ລົດຄິບຕູ້
  ລົດໂຟກລິບ
  ລົດຍົກ 25/45 ໂຕນ
  ຫາງລາກ
  ລົດຫົວລາກ

  ກຸ່ມບໍລິສັດໃນເຄືອ

  logo Interfreight-01-1
  ບໍລີສັດ ສິດທິ ອິນເຕີເຟຣັທ
  ຈາໍກັດ
  148/7-8 ໝູ່3, ຖະໜົນ ສະເດັດ , ຕໍາບົນ ມີໄຊ, ອໍາເພີເມືອງໜອງຄາຍ, 443000 (ປະເທດໄທ)
  logo sitthi logistics-01-01
  ບໍລິສັດ ສິດທິ ໂລຊິດສະຕິກ ລາວ ຈຳກັດ
  ຖະໜົນ ກຳແພງເມືອງ, ບາ້ນ ໂພນທັນ , ເມືອງ ໄຊເຊດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ www.sitthilogistics.com
  Vientiane Logistics Park-1
  ບໍລິສັດ ວຽງຈັນ
  ໂລຊິດສະຕິດ ພາກ ຈຳກັດ
  ບ້ານ ດົງໂພສີ,
  ເມືອງ ຫາດຊາຍຟອງ,
  ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
  logo sitthi logistics-01-01
  ບໍລິສັດ ສິດທິ ໂລຊິດສະຕິກ (ປະເທດໄທ) ຈຳກັດ
  999/240-241 ຫມູ່ 12 ຕຳບົນເມືອງເກົ່າ, ອຳເພີເມືອງຂອນແກ່ນ, ຈັດຫວັດຂອນແກ່ນ ປະເທດໄທ
  Soudaphone-04-01
  ບໍລິສັດ ສຸດາພອນ ການຄ້າ ຂາເຂົ້າ-ຂາອອກ ແລະ ບໍລິການ ຈາໍກັດ
  ຖະໜົນ ກຳແພງເມືອງ, ບາ້ນ ໂພນທັນ , ເມືອງ ໄຊເຊດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

  logo sitthi express-01-1
  ບໍລິສັດ ສິດທິ ເອັກສະເພັຣສ ຈາໍກັດ
  ຖະໜົນ ກຳແພງເມືອງ, ບ້ານ ໂພນທັນ , ເມືອງ ໄຊເຊດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ www.sitthiexpress.com