admin_thanaleng

ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມ, ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ຊຸກຍູ້ຄວາມພ້ອມໃນການຂົນສົ່ງຜ່ານທາງລົດໄຟ.

18 Jan: ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມ, ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ຊຸກຍູ້ຄວາມພ້ອມໃນການຂົນສົ່ງຜ່ານທາງລົດໄຟ.

18 ມັງກອນ 2022 ເພື່ອສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍຜົນຂອງກອງປະຊຸມ ແກ້ໄຂສະພາບຫຍຸ້ງຍາກຂອງການສົ່ງອອກສິນຄ້າ ໄປ ສປ ຈີນ ຜ່ານດ່ານສາກົນບໍ່ເຕ່ນ-ບໍ່ຫານ ທີ່ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ…