Sack

WhatsApp Image 2022-07-04 at 09.52.10 (2)

04 Jul: ພິທີ ເປີດການເຊື່ອມໂຍງລະບົບລາງມາດຕະຖານ ແລະ ລາງໜື່ງແມັດ ຈຸດຄ່ຽນຖ່າຍສິນຄ້າ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃນວັນທີ 1 ກໍລະກົດ 2022 ໃຫ້ກຽດຕັດແຖບຜ້າເປີດຢ່າງເປັນທາງການໂດຍທ່ານ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແຫ່ງ ສປປລາວ

New rail link to speed up logistics, transport operations A…