ບາ້ນ ດົງໂພສີ, ເມືອງ ຫາດຊາຍຟອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ການບໍລິການສໍາລັບລູກຄ້າ

ລາຄາ

ສຳລັບຂໍ້ມູນທາງດ້ານລາຄາ ແມ່ນສາມາດພົວພັນນຳ
ພວກເຮົາໄດ້ຜ່ານຊ່ອງທາງການຕິດຕໍ່ຂອງ ທ່າບົກທ່ານາແລ້ງ

TRUCK REGITER AND PRE-ALERT PROCEDURE

TRUCK REGITER AND PRE-ALERT PROCEDURE

 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
 • Adipisicing elit, sed do eiusmod tempor
 • Ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo
 • Enim ad minim veniam, quis nostrud
 • Incididunt ut labore et dolore magna aliqua

Import process

Vientiane
}}

06.09.2018, 07:00, 346 km

Pakse
}}

06.09.2018, 07:00, 1497 km

export process

VungVieng
}}

06.09.2018, 07:00, 1497 km

Bokeo
}}

06.09.2018, 07:00, 346 km

contact widget

  ການລົງທະບຽນລົດບັນທຸກ ແລະ ການແຈ້ງເອກະສານລ່ວງໜ້າ

  ລົງທະບຽນລົດບັນທຸກ

  ກະລຸນາກົດເຂົ້າລິ້ງລຸ່ມນີ້ໃນການລົງທະບຽນລົດບັນທຸກ

  ລົງທະບຽນລົດບັນທຸກ ພາລາລາວ

  ລົງທະບຽນລົດບັນທຸກ ພາສາໄທ

  ການແຈ້ງເອກະສານລ່ວງໜ້າ

  ຜ່ານທາງອອນລາຍ

  ກະລຸນາແຈ້ງຂໍ້ມູນສິນຄ້າລ່ວງຫນ້າ 24 ຊົ່ວໂມງກ່ອນໄດ້ຮັບອານຸມັດເຂົ້າ ທ່າບົກທ່ານາແລງ

  ແບບຟອມ:
  For Import: Inward Cargo Manifest
  For Export: SHOR
  Pre-Alert Form
  ກະລຸນາຍື່ນເອກະສານທີ່ໄດ້ລະບຸໃນວິດີໂອ ແລ້ວ ສົ່ງມາທີ່ອີເມວ
  ທີ່ doc_tdp@thanalengdryport.com

  ຜ່ານທາງການຍື່ນເອກະສານໂດຍຕົງ

  ກະລຸນາປະກອບເອກະສານໃຫ້ຄົບຖ້ວນ ແລ້ວມອບໃຫ້ແກ່ພະນັກງານປະຈຳຢູ່ ທ່າບົກທ່ານາແລງ