ບາ້ນ ດົງໂພສີ, ເມືອງ ຫາດຊາຍຟອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ສະໝັກງານ

  ເປັນຫຍັງຈຶ່ງຮ່ວມງານກັບທ່າບົກທ່ານາແລ້ງ?

  ທ່າບົກທ່ານາແລ້ງມອບໂອກາດການຈ້າງງານໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນໃນເຂດທ້ອງຖິ່ນໃຫ້ມີວຽກເຮັດງານທໍາ ພ້ອມທັງສະໜັບສະໜູນ ໃນການພັດທະນາສັກກະຍະພາບ ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງພະນັກງານ ໃນການປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາລະບົບໂລຊິດສະຕິກ ຂອງ ສປປ ລາວ. ພວກເຮົາເຮັດວຽກພາຍໃຕ້ຄວາມຊື່ສັດ, ມີຈັນຍາບັນ, ມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນພ້ອມທັງເຄົາລົບເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ

  ມາເປັນສ່ວນໜຶ່ງກັບພວກເຮົາ

   ຖ້າທ່ານມີຄວາມສົນໃຈທີ່ຈະມາເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງ
  ທ່າບົກທ່ານາແລ້ງ, ກະລຸນາສົ່ງປະຫວັດຫຍໍ້
  ຂອງທ່ານມາທີ່ອີເມວຂອງພະແນກຊັບພະຍາກອນມະນຸດ
  ທີ່ hr@thanalengdryport.com.
  ພວກເຮົາຫວັງວ່າຈະໄດ້ຮ່ວມມືກັບທ່ານໃນການນຳພາ ສປປລາວ
  ຈາກປະເທດທີ່ບໍ່ມີຊາຍແດນຕິດກັບທະເລ ໄປສູ່ປະເທດທີ່ມີການ
  ເຊື່ອມໂຍງ-ເຊື່ອມຈອດ ຂອງພາກພື້ນບັນດາປະເທດອາຊຽນ.